V.O.D.S. v Kechneci

V roku 2005/2006 sme pre prevádzku V.O.D.S. v Kechneci pri Košiciach vyvinuli a realizovali kontinuálnu linku na recykláciu textilnej odpadovej zložky, ktorá vzniká pre spracovaní opotrebovaných pneumatík. Výstupom linky je separovaný gumový granulát vrátený do procesu spracovania, podsypná prachová časť gumovej zložky transportovaná do veľkoobjemových vriec a textilný odpad zbavený podstatnej časti gumového podielu, transportovaný na skládku určenú prevádzkovateľom.

Referencie / V.O.D.S. v Kechneci - foto
Referencie / V.O.D.S. v Kechneci - foto
Referencie / V.O.D.S. v Kechneci - foto