O spoločnosti

Spoločnosť sídli vo vlastných priestoroch, ktorých umiestnenie je v blízkosti centra Košíc. Projekčnú činnosť, konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu rieši spoločnosť vlastnými kapacitami a blízkymi projekčnými a konštrukčnými kanceláriami.

Na základe predchádzajúcich skúseností a dostupného vybavenia spoločnosť zabezpečuje výrobu, dodávky a montáž ucelených strojnotechnologických častí pre rôzne oblasti, kde sa vyžaduje originálne atypické riešenie.

Uvádzanú činnosť zabezpečujeme z časti vlastnými kapacitami, avšak pri potrebe väčšieho rozsahu zabezpečujeme výrobu aj mobilizáciou blízkych subjektov s podobným výrobným zameraním. Počas svojej činnosti sme zabezpečovali dodávky pre energetický, potravinársky, stavebný priemysel a dodávky pre vodohospodárske diela.

Počas svojej činnosti sme zabezpečovali dodávky pre energetický, potravinársky, stavebný priemysel a dodávky pre vodohospodárske diela.