Spoľahlivá projekčná, konštrukčná a výrobná činnosť

Spoločnosť SID spol. s r.o. si je vedomá toho, že iba vysoká kvalita výroby, dodávok a montáže strojnotechnologických častí pre rôzne oblasti, vyžadujúce atypické originálne riešenia a kvalitné servisné služby k týmto zariadeniam, vytvárajú predpoklady k získaniu a udržaniu si zákazníkov. Dosiahnutie týchto cieľov spoločnosť zabezpečuje efektívnou, produktívnou a stabilnou prevádzkou v súlade s platnými zákonmi a sústavným zlepšovaním svojich výrobných procesov majúcich vplyv na spokojnosť zákazníka a kvalitu produktov.

Politika spoločnosti

USS Košice

zobraziť viac
 

Linka na mletie sušienok Sereď

zobraziť viac
 

Oceľové konštrukcie

zobraziť viac