• Výroba a montáž oceľových konštrukcií, zámočnícka výroba
  • Výroba a servis kontinuálnych strúhankových liniek (vrátane jednotlivých komponentov : rezačka, sušička, chladič, granulátor, zásobníky)
  • Vývoj a výroba jednoúčelových strojov a  zariadení
  • Prenájom obchodných a skladových priestorov
  • Politika spoločnosti
sid
home

Služby inžiniersko dodávateľské

sidlo spolocnostiSpoločnosť sídli vo vlastných priestoroch, ktorých umiestnenie je v blízkosti centra Košíc. Projekčnú činnosť, konštrukčnú a výrobnú dokumentáciu rieši spoločnosť vlastnými kapacitami a blízkymi projekčnými a konštrukčnými kanceláriami. Na základe predchádzajúcich skúseností a dostupného vybavenia spoločnosť zabezpečuje výrobu, dodávky a montáž ucelených strojnotechnologických častí pre rôzne oblasti, kde sa vyžaduje originálne atypické riešenie. Uvádzanú činnosť zabezpečujeme z časti vlastnými kapacitami, avšak pri potrebe väčšieho rozsahu zabezpečujeme výrobu aj mobilizáciou blízkych subjektov s podobným výrobným zameraním. Počas svojej činnosti sme zabezpečovali dodávky pre energetický, potravinársky, stavebný priemysel a dodávky pre vodohospodárske diela. Počas svojej činnosti sme zabezpečovali dodávky pre energetický, potravinársky, stavebný priemysel a dodávky pre vodohospodárske diela.