Vodné dielo Zemplínska Šírava

Pre Vodné dielo Zemplínska Šírava - Zalužice sme realizovali výrobu a montáž hlavného bezpečnostného uzatváracieho segmentu rozmerov 12,5 x 4 m o hmotnosti 19,5 t s úpravou a repasiou pohonov a ovládania. Uvedená dodávka strojnotechnologickej časti bola realizovaná pre hl. dodávateľa stavby ISTROMETAL a.s. Košice. V roku 2002 sme realizovali ako subdodávku pre spoločnosť Istrometal dodávku stavidla v Jenkovciach a taktiež ako subdodávku pre túto spoločnosť realizovali dodávku strojnotechnologickej časti VD Vyšná Rybnica.

V roku 2005 sme realizovali výrobu a dodávku dvoch vypúšťacích a uzatváracích oceľových segmentov o rozmeroch 12 x 3 m a ďalšieho hradidla pre Vodné dielo Zemplínska Šírava – Petrovany, kde sme sa úspešne uchádzali o dodávku celej strojnotechnologickej časti vrátane hydraulických pohonov a centrálneho ovládania.

Referencie / Vodné dielo Zemplínska Šírava - foto
Referencie / Vodné dielo Zemplínska Šírava - foto