USS Košice

Pre USS Košice sme realizovali OK pre plošinovú váhu pre váženie zvitkov a OK pre koľajovú váhu. Dodávky boli realizované pre f. HEMAK ako hlavného dodávateľa celej inv. akcie. Pre Tepelnú elektráreň Vojany sme dodali nosnú konštrukciu a pracovnú zdvíhaciu plošinu pre GO hl. komína. Rovnako sme obdobnú nosnú a pracovnú konštrukciu dodali pre tepelnú elektráreň SISAK v Chorvátsku. Obe tieto dodávky boli realizované pre hlavného dodávateľa celej GO spoločnosť Bavex Košice.