Hydina Košice

Pre potravinársky priemysel ako príklady našej činnosti môžeme uviesť dodávku nosnej závesnej linky na spracovanie hydiny pre závod Hydina Košice. Pre pekárensky priemysel sme realizovali GO priemyselných priebežných pecí s kontinuálnymi dopravnými systémami pre posun pekárenských polotovarov pred pečením a dopravnými systémami s hotovými výrobkami po upečení a to v Giraltovciach, Humennom, Michalovciach a Snine.