6. Zásobník

Hotový produkt sa pred balením zhromažďuje v zásobníku. Ich počet a objem sa prispôsobí požiadavkám a priestorovým podmienkam zákazníka.

Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele pre potravinársku výrobu, podľa STN 17241 (DIN 1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej ocele STN 11375 a STN 11521 a opatrené ochranným náterom. Bežný objem ja cca 3 m3.

Vstup a výstup na tomto výrobku sa realizuje podľa usporiadania, dispozičného riešenia a podľa koncového baliaceho zariadenia.
Jednoduchá kontrola množstva sypkej hmoty v zásobníkoch je možná cez priehľadný panel na telese zásobníka.


Späť