• Výroba a montáž oceľových konštrukcií, zámočnícka výroba
 • Výroba a servis kontinuálnych strúhankových liniek (vrátane jednotlivých komponentov : rezačka, sušička, chladič, granulátor, zásobníky)
 • Vývoj a výroba jednoúčelových strojov a  zariadení
 • Prenájom obchodných a skladových priestorov
 • Politika spoločnosti
sid
home

Kontinuálna linka na výrobu strúhanky

1. Rezačka 2. závitovkový dopravník 3. rotačná sušička 4. chladič 5. granulátor 6. zásobník 7. teplovzdušný agragát

Účel použitia
Linka je určená na kontiunálnu výrobu strúhanky hygienickým spracovaním pekárenských výrobkov, polotovarov, napr. rožkov, bochníkov a pod., vhodných pre tento účel.

Funkčná zostava
Linka pozostáva z rezačky(1), rotačnej sušičky(2), chladiacej veže (3), granulátora(4), zásobníkov(5), baličky(6), zdroja teplého vzduchu(7), dopravných ciest D1 až D5 a odsávania. Funkčná zostava linky je variabilná

Technologický charakter linky
Rezačka (4) reže napr. bochníky na malé kúsky – rezky, ktoré dopravníkom D1 spolu s teplým vzduchom zo zdroja (7) vstupujú do rotačnej sušičky (2). Vysušené, horúce rezky zo sušičky sa dopravníkom D2 dopravuje na vstup do  chladiacej veže (3), kde sa ochladia a zbavia zvyškovej vlhkosti. Následne rezky dopravník D3 dopraví do granulátora (4), ktorý spracuje rezky na požadovanú zrnitosť strúhanky. Odtiaľ sa už strúhanka dopraví dopravníkom D4 do zásobníka (5) a ďalším dopravníkom D5 do baličky (6).

Technické parametre linky
Výkon linky - 120 ÷ 150 kg strúhanky za hodinu
Vlhkosť vstupného polotovaru - max. 40 %
Teplota sušiaceho vzduchu - max. 150 °C
Priemerná spotreba zemného plynu - 4 ÷ 8 m3/hod.

6. Zásobník

Hotový produkt sa pred balením zhromažďuje v zásobníku. Ich počet a objem sa prispôsobí požiadavkám a priestorovým podmienkam zákazníka.

Zariadenie je vyrobené z nehrdzavejúcej ocele pre potravinársku výrobu, podľa STN 17241 (DIN 1.4301), nosný rám je vyrobený z konštrukčnej ocele STN 11375 a STN 11521 a opatrené ochranným náterom. Bežný objem ja cca 3 m3.

Vstup a výstup na tomto výrobku sa realizuje podľa usporiadania, dispozičného riešenia a podľa koncového baliaceho zariadenia.
Jednoduchá kontrola množstva sypkej hmoty v zásobníkoch je možná cez priehľadný panel na telese zásobníka.

 
 

Katalóg na stiahnutie vo formáte pdf
Virtuálny katalóg

Jednoúčelove stroje a zariadenia

 • Kontinuálna linka na výrobu strúhanky - Pekárne Vranov, Prešov, Lučenec, Nitra, Topolčany, Michalovce
 • Linka na recykláciu textilnej odpadovej zložky pri spracovaní pneumatík- VODS Kechnec
 • Linka na mletia sušienok - Pečivárne Sereď
 • Nakladacie rampy s elektrickým zdvihom - PSA Peugeot-Citroen
 • Zariadenia linky na pozdĺžne delenie plechov - Barcom Košice
  1. stĺkač
  2. dopravník
  3. sklopný stôl
 • Univerzálna traverza s predĺžovacím závesom - Elektráreň Jaslovské Bohunice
 • Samovyklápacie kontajnery - USS Košice
 • Hydrotechnické zariadenia – stavidlá s elektromechanickým pohonom - VD Zemplínska šírava
 • Segmentové uzávery vodohospodárskych uzlov s hydraulickým pohonom VD Zemplínska šírava _Petrovce